دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
نام واحد: معاونت بهداشتي
نام و نام خانوادگی: مهندس سيد راشد جزايري
تلفن: 038-32227907
فکس: 038-32224492
پست الکترونیک: behdasht@skums.ac.ir
Powered by DorsaPortal