دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
نام واحد: معاونت درمان
نام و نام خانوادگی: دكتر فريدون رحماني
تلفن: 038-33334652
فکس: 038-33338196
پست الکترونیک: darman@skums.ac.ir
Powered by DorsaPortal